Nắp cầu PET chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

Nắp Cầu PET  được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan.