Khay nhựa đựng trứng

Khay nhựa đựng trứng
Khay nhựa đựng trứng 01
Khay nhựa đựng trứng 01

Khay nhựa đựng trứng 02
Khay nhựa đựng trứng 02

Khay nhựa đựng trứng 03
Khay nhựa đựng trứng 03

Khay nhựa đựng trứng 04
Khay nhựa đựng trứng 04

Khay nhựa đựng trứng 05
Khay nhựa đựng trứng 05

Khay nhựa đựng trứng 06
Khay nhựa đựng trứng 06

Khay nhựa đựng trứng 07
Khay nhựa đựng trứng 07

Khay nhựa đựng trứng 08
Khay nhựa đựng trứng 08

Khay nhựa đựng trứng 09
Khay nhựa đựng trứng 09

Khay nhựa đựng trứng 10
Khay nhựa đựng trứng 10


Khay Nhựa Định Hình Đồng An

Di động: 0903 807541  
Website: www.khaynhuadinhhinh.com 
Địa chỉ: 8/1/16 tổ 16 ấp Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương