Khay nhựa đựng trái cây rau củ

Khay nhựa đựng trái cây rau củ


Khay nhựa đựng trái cây rau củ 01
Khay nhựa đựng trái cây rau củ 01

Khay nhựa đựng trái cây rau củ 02
Khay nhựa đựng trái cây rau củ 02

Khay nhựa đựng trái cây rau củ 03
Khay nhựa đựng trái cây rau củ 03

Khay nhựa đựng trái cây rau củ 04
Khay nhựa đựng trái cây rau củ 04

Khay nhựa đựng trái cây rau củ 05
Khay nhựa đựng trái cây rau củ 05
Khay Nhựa Định Hình Đồng An

Di động: 0903 807541  
Website: www.khaynhuadinhhinh.com 
Địa chỉ: 8/1/16 tổ 16 ấp Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương