Thiết Bị Nhà Xưởng

Máy cắt (Khổ 45x58 cm)

Máy gia công khuôn (45x58 cm)

Máy hút định hình (Khổ 45x58 cm)
.............................................................................................

Thông tin Liên Hệ:
 Khay Nhựa Định Hình Đồng An

Di động: 0903 807541  
Website: www.khaynhuadinhhinh.com 
Địa chỉ: 8/1/16 tổ 16 ấp Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương